e-ILTP JPSM

 


JPSM LoginCourse ID: P-040-1/2 - Mekanik Jentera Pertanian (SKM Tahap 1 & 2)

Harap maklum, permohonan secara online telah ditutup.

1 Nama & Kod Program:
1 Terbuka Kepada:
2 Objektif:

Di akhir program; pelatih dijangka dapat:

TAHAP  1 :

 

 1. Mematuhi keselamatan, peraturan dan amalan di bengkel.
 2. Memeriksa komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen berkaitan.
 3. Meyelenggara komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 4. Membaikpulih komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 5. Memeriksa, mendiagnostik, menguji dan melaksanakan tindakan pembaikan bagi operasi jentera dan penggunaan komponen-komponen dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 6. Mencadangkan tindakan bagi meningkatkan kecekapan sistem jentera pertanian dan mesin/implemen berkaitan dalam jentera pertanian.

 

 TAHAP  2 :

 1. Mematuhi keselamatan, peraturan dan amalan di bengkel.
 2. Memeriksa komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen berkaitan.
 3. Meyelenggara komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 4. Membaikpulih komponen-komponen jentera pertanian dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 5. Memeriksa, mendiagnostik, menguji dan melaksanakan tindakan pembaikan bagi operasi jentera dan penggunaan komponen-komponen dan mesin/implemen pertanian berkaitan.
 6. Mencadangkan tindakan bagi meningkatkan kecekapan sistem jentera pertanian dan mesin/implemen berkaitan dalam jentera pertanian.
3 Kandungan:

3. Kandungan:

3.1 Subjek Utama (Mekanik Jentera Pertanian)Tahap 1

LP 01   :           Safety Practices

LP 02   :           Fire Safety Practices

LP 03   :           First Aid

LP 04   :           Bench Works

LP 05   :           Welding Practices

LP 06   :           Engine Maintenance

LP 07   :           Petrol Fuel System

LP 08   :           Diesel Fuel System

LP 09   :           Cooling System

LP 10   :           Lubrication System

LP 11   :           Intake and Exhaust System

LP 12   :           Brake System

LP 13   :           Hydraulic System

LP 14   :           Charging System

LP 15   :           Lighting System

LP 16   :           Electrical Instruments

LP 17   :           Starting System

LP 18   :           Steering System

LP 19   :           Transmission & Power Train System   

LP 20   :           Power Transmitting Devices

LP 21   :           Transporting Devices

LP 22   :           Miscellaneous Farm Equipment

LP 23   :           Workshop Documentation

3.2 Subjek Tambahan (Core Abilities) Tahap 1

LP01- Workplace Safety

LP02- Organizational Structure

LP03 -Work within System

LP04- Workplace Culture & Ethics

LP05- Basic Handling Information

LP06 - Communication Function

LP07- Handling Problem

LP08- Information Technology

-  Technical English

 

3.3 Subjek Utama (Core Subject) Tahap 2  

 

LP 01   :           Engine Maintenance

LP 02   :           Diesel Fuel System

LP 03   :           Lubrication System

LP 04   :           Intake and Exhaust System

LP 05   :           Brake System

LP 06   :           Hydraulic System

LP 07   :           Starting System

LP 08   :           Steering System

LP 09   :           Transmission and Power Train System Maintenance

LP 10   :           Power Transmitting Devices

LP 11   :           Undercarriage Maintenance

LP 12   :           Transporting Devices

 

3.4 Subjek Tambahan (Core Abilities) Tahap 2

LP01 – Manage Work Activities

LP02 – Managing System

LP03 – Handling Information

LP04 – Collaborate with Colleagues 

 

-Technical English

 

4 Metodologi Latihan:

Sesi Pengajaran dan Pembelajaran (P & P) disampaikan secara teori, demonstrasi, perbincangan, praktikal/amali, lisan dan penilaian

5 Syarat Kemasukan:

5.1     Kumpulan Sasaran:

 1. Belia tempatan Negeri Sabah.
 2. Lelaki dan Perempuan.
 3. Berumur 18 tahun hingga 26 tahun
 4. Bujang

5.2           Kelayakan Akademik

 1. Tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 2. Lulus matapelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik  dalam SPM
6 Tarikh Latihan:

Januari hingga Disember/ 24 bulan (Tahap 1 = 9 bulan /Januari hingga September dan Tahap 2 = 12 bulan /Oktober hingga September) dan 3 bulan Latihan Industri.(Oktober-Disember)

7 Tempat Latihan: Kampus Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Jalan Pantai Manis, Papar
8 Yuran:

1.  Pendaftaran : RM100. 00

2. Peperiksaan  Jabatan Pembangunan Kemahiran Tahap 1: RM 100.00

3. Peperiksaan  Jabatan Pembangunan Kemahiran Tahap 2: RM 100.00

4. Cagaran Perpustakaan: RM 100.00

9 Bilangan: 20 orang pelatih setiap ambilan kemasukan
10 Bahasa Pengantar: Bahasa Melayu
11 Sistem Penilaian dan Persijilan:
 1. Penilaian Teori dan Amali Tahap 1 (Terampil / Belum Terampil)
 2. Peperiksaan Akhir Tahap 2 (Lulus / Gagal)
12 Tahap Sijil:

1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)Tahap 1

2. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)Tahap 2

(SKM dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia Malaysia kepada pelatih yang menjalani latihan kemahiran di institusi yang berdaftar sebagai Pusat Bertauliah JPK di seluruh Malaysia)

13 Kemudahan disediakan:

Asrama, makan-minum harian, pakaian seragam, kasut keselamatan, pinjaman buku teks, peralatan dan bahan latihan serta elaun bulanan (RM160.00)

14 Pertanyaan Lanjut:

Sebarang pertanyaan lanjut berkenaan program ini boleh diajukan kepada:

Pegawai Latihan Kanan (ILTP)
Emel : Tianinun.Iping@sabah.gov.my / webmaster.jpsm@sabah.gov.my
Nombor telefon : 088-270573
Nombor Fax : 088-225022